โอนเงินไปต่างประเทศกับ AECTRANSFER.COM

เพียงท่านโหลด Appication Aectransfer.com บริการโอนเงินต่างประเทศ ท่านก็สามารถโอนเงินผ่านมือถือได้อย่างง่ายดายใน จึงช่วยให้ท่านโอนเงินไปยังผู้รับของท่านได้อย่างรวดเร็ว ด้วยค่าบริการที่ต่ำกว่า

โอนเงินไปต่างประเทศผ่านแอพ AECTRANSFER.COM

บริการโอนเงินไปต่างประเทศ คือ วิธีโอนเงินไปต่างประเทศที่รวดเร็วและคล่องตัว
ท่านสามารถเลือกโอนเงินตราต่างประเทศภายในเขตอาเซียนพิเศษ AEC นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเรียกดูรายละเอียดการโอนเงินจากเว็บ AECTRANSFER.COM หรือผ่านทาง appication ได้และสั่งพิมพ์รายละเอียดได้เองตลอดเวลา

ข้อมูลจำเป็นการส่งเงินไปต่างประเทศ

ก่อนโอนเงินไปต่างประเทศ ท่านควรเตรียมข้อมูลต่างๆ ให้พร้อม ดังนี้

  • ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี และที่อยู่ของผู้รับเงินในต่างประเทศ
  • ชื่อและที่อยู่ของธนาคารซึ่งผู้รับเงินมีบัญชีอยู่
  • SWIFT Address ของธนาคารซึ่งผู้รับเงินมีบัญชีอยู่ (หากทราบ)
  • เอกสารประกอบ (สำหรับคนไทย – เอกสารแสดงวัตถุประสงค์ของการโอนเงิน และสำหรับ
    คนต่างชาติ – เอกสารแสดงที่มาของรายได้)